12.08.2022

Matomo – uuden aikakauden web-analytiikkaa

GDPR:n mukanaan tuomat kiemurat sekä tiukentunut yksityisyyden suoja ovat pakottaneet Googlen reagoimaan Universal Analytics -työkaluun liittyviin tietosuojapuutteisiin. Googlen hiljattain julkaistu, event-perusteinen GA4-työkalu on suunniteltu korvaamaan jatkossa Universal Analytics. Universal Analytics poistuu käytöstä heinäkuussa 2023, joten viimeistään nyt olisi aika miettiä, mitä analytiikkatyökalua kannattaisi jatkossa hyödyntää.

Yksi potentiaalinen vaihtoehto GA4:lle on jo vuonna 2007 alkunsa saanut Matomo, jonka tavoitteena on alusta alkaen ollut yksityisyyden suojaaminen. Yhtenä suurena etuna on etenkin mahdollisuus datan tallentamiseen Euroopan rajojen sisäpuolelle, jolloin myös lakitekniset, esimerkiksi GDPR:ään liittyvät seikat ovat helpommin hallittavissa. Matomo onkin erittäin suositeltava työkalu sellaisille yrityksille, jotka haluavat pitää datan omistajuuden omissa käsissään ja seurata kävijöitä turvallisesti. Työkalua voi käyttää joko asiakkaan omilla palvelimilla tai Cloud-versiona, jolloin data tallentuu Matomon omille servereille Eurooppaan.

Monipuoliset ominaisuudet ja 100 % yksityisyys

Myös käyttäjäystävällisyytensä puolesta Matomo erottuu selkeästi edukseen GA4:seen verrattuna. Matomon käyttöliittymä on logiikaltaan hyvin samankaltainen Universal Analyticsin kanssa, joten käytön opetteleminen ei vaadi suuria ponnisteluja, mikäli Universal Analytics on työkaluna jo entuudestaan tuttu. Matomoa on mahdollista myös räätälöidä oman tarpeen mukaan ja visualisoida dataa mm. dashboardien avulla GA4:sta monipuolisemmin. Matomo on yhteensopiva myös useimpien julkaisujärjestelmien, kuten WordPressin kanssa.

GA4 ei tue olemassa olevan datan siirtämistä Universal Analyticsista uuteen työkaluun, mikä voi tarkoittaa jopa vuosia kerätyn datan hyödyntämättä jättämistä. Sen sijaan datan siirto Universal Analyticsista Matomoon on mahdollista, jolloin myös vertailu aikaisempaan dataan onnistuu huomattavasti helpommin vain yhdellä työkalulla. Lisäominaisuuksina Matomoon saa esimerkiksi heatmapeja ja istuntojen nauhoituksia, mikä vähentää osaltaan myös muiden työkalujen tarvetta.

Tiivistettynä voisi sanoa, että GA4:sen etuina ovat sen ilmaisuus sekä lukuisten muiden käyttäjien tuki ja Matomossa puolestaan 100 % datan omistajuus sekä tietynlainen huolettomuus tulevista lakimuutoksista. Vaikka Matomosta aiheutuukin lisäkuluja ilmaiseen Google Analyticsiin verrattuna, on hyvä pitää mielessä myös asiakkaiden näkökulma – ehkä hekin arvostavat enemmän yksityisyyttä sen sijaan, että jakaisit heidän tietonsa Googlen markkinointitarkoituksiin? Matomon avulla voit luottaa datan pysyvän hallinnassasi ilman yksityisyyteen liittyviä kompromisseja.

Kaipaatko apua uuden analytiikkatyökalun valintaan ja käyttöönottoon? Ota yhteyttä, autamme mielellämme!